Ποινές ποδοσφαιριστών 21/5/2017

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ενώσεως, αποτελούμενη από τους κ.κ. Κοτρότσο Σπύρο, Δικηγόρο Πρωτοδικείου Αγρινίου Πρόεδρο, Μπουσμπουρέλη Δημήτριο, δικηγόρο Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και Βλαχογιάννη Νικόλαο, δικηγόρο Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, μέλη, κατά τη συνεδρίαση της 23/5/2017, επέβαλε τις παρακάτω ποινές σε παρεκτραπέντες ποδοσφαιριστές, σε αγώνες που διεξήχθησαν 21/5/2017.

Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης. Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε το θέμα παραπέμπεται αμελλητί στην Πειθαρχική Επιτροπή, η οποία και ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΒΑΘΜΟΥ ύστερα από κάθε επόμενο αγώνα του υπαίτιου σωματείου και για όσο χρόνο δεν εξοφλείται η σχετική οφειλή (άρθρο 33 παρ. 5 εδ. ε’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 33 παρ. 5 εδ. στ’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (άρθρο 33 παρ. 5 εδ. ε’  Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

Συνεδρίαση πειθαρχικής επιτροπής την 16/5/2017

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ενώσεως, κατά τη συνεδρίαση της 16/5/2017, καλεί σε έγγραφη απολογία τον διαιτητή κ.Παναγιωτόπουλου Β. (ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ).

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ενώσεως, επιβάλει τις παρακάτω ποινές:

Στον φυσικοθεραπευτή του σωματείου ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ Χριστοδούλου Νικόλαο, ποινή αποκλεισμού 3 αγωνιστικών και πρόστιμο 20 ευρώ (αγώνας ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ – ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ).

Στο σωματείο ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, πρόστιμο 100 ευρώ (αγώνας ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ – ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ).

Στο σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ, πρόστιμο 200 ευρώ (αγώνας ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ).

Στο σωματείο ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ, απαλλαγή (αγώνας ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ).

 

Ποινές ποδοσφαιριστών 13-14/5/2017

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ενώσεως, αποτελούμενη από τους κ.κ. Κοτρότσο Σπύρο, Δικηγόρο Πρωτοδικείου Αγρινίου Πρόεδρο, Μπουσμπουρέλη Δημήτριο, δικηγόρο Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και Βλαχογιάννη Νικόλαο, δικηγόρο Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, μέλη, κατά τη συνεδρίαση της 16/5/2017, επέβαλε τις παρακάτω ποινές σε παρεκτραπέντες ποδοσφαιριστές, σε αγώνες που διεξήχθησαν 13-14/5/2017.

Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης. Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε το θέμα παραπέμπεται αμελλητί στην Πειθαρχική Επιτροπή, η οποία και ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΒΑΘΜΟΥ ύστερα από κάθε επόμενο αγώνα του υπαίτιου σωματείου και για όσο χρόνο δεν εξοφλείται η σχετική οφειλή (άρθρο 33 παρ. 5 εδ. ε’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 33 παρ. 5 εδ. στ’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Ορισμός αγώνων 20-21/5/2017

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  20-5-2017  ΩΡΑ  10:00  (PROJUNIOR’S)

ΝΕΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ     ΝΕΟΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1 – ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ 1

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ   ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ 2 – ΝΕΟΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2

ΣΑΒΒΑΤΟ  20-5-2017  ΩΡΑ  10:30  (PROJUNIOR’S)

ΠΑΛΙΑΤΣΑ    ΓΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ  20-5-2017  ΩΡΑ  11:00  (PROJUNIOR’S)

ΕΛΠΙΔΩΝ    ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 – ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2

ΣΑΒΒΑΤΟ  20-5-2017  ΩΡΑ  11:30  (JUNIOR’S)

ΝΕΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ    ΝΕΟΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1 – ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ 1

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ   ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ 2 – ΝΕΟΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2

Συνεδρίαση πειθαρχικής επιτροπής την 10/5/2017

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ενώσεως, κατά τη συνεδρίαση της 10/5/2017, καλεί σε έγγραφη απολογία μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 15/5/2017 και ώρα 12:00, για πειθαρχικά παραπτώματα:

Τον φυσικοθεραπευτή του σωματείου ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ Χριστοδούλου Νικόλαο.

Το σωματείο ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

Το σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ.

Το σωματείο ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ.

Επίσης καλεί τον κ.Αντώνη Φουσέκη, όπως παρευρεθεί αυτοπροσώπως στην επόμενη συνεδρίαση της ΤΡΙΤΗΣ 16/5/2017, για να δώσει διευκρινήσεις σχετικά με έγγραφη καταγγελία του.

 

Ποινές ποδοσφαιριστών 6-7/5/2017

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ενώσεως, αποτελούμενη από τους κ.κ. Κοτρότσο Σπύρο, Δικηγόρο Πρωτοδικείου Αγρινίου Πρόεδρο, Μπουσμπουρέλη Δημήτριο, δικηγόρο Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και Βλαχογιάννη Νικόλαο, δικηγόρο Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, μέλη, κατά τη συνεδρίαση της 10/5/2017, επέβαλε τις παρακάτω ποινές σε παρεκτραπέντες ποδοσφαιριστές, σε αγώνες που διεξήχθησαν 6-7/5/2017.

Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης. Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε το θέμα παραπέμπεται αμελλητί στην Πειθαρχική Επιτροπή, η οποία και ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΒΑΘΜΟΥ ύστερα από κάθε επόμενο αγώνα του υπαίτιου σωματείου και για όσο χρόνο δεν εξοφλείται η σχετική οφειλή (άρθρο 33 παρ. 5 εδ. ε’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 33 παρ. 5 εδ. στ’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (άρθρο 33 παρ. 5 εδ. ε’  Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

 

        

 

                             

Τελευταια νεα

Επικοινωνία μαζί μας

Contact Us

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://www.aitosports.gr