Το νέο Δ.Σ της Ακαδημίας Θέρμου

Κατηγορία: Τμήματα Υποδομής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΑΔΗΜΑΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΤΣΗΣ  (ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΓΗΧΟΣ)

ΤΑΜΙΑΣ:ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ  

ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  30

ΚΩΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  16

ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ  15

ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  15

ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  14