Πρώτες έγγραφες - διεθνείς μεταγραφές ανηλίκων ποδοσφαιριστών

Κατηγορία: ΕΠΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΣ ΑΙΤΟΛΩΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Όπως μας ενημέρωσε η Ε.Π.Ο. με το με αριθμό πρωτ. 26299/26-8-2019 έγγραφό της (δείτε το έγγραφο ΕΔΩ), η FIFA με απόφασή της, γνωστοποίησε ότι από την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020, δεν έχει ισχύ στη χώρα μας, η εξαίρεση πρώτης εγγραφής και διεθνούς μεταγραφής ανηλίκων ποδοσφαιριστών, που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Κατόπιν τούτου τα σωματεία θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση (δείτε τις περιπτώσεις ΕΔΩ) και να τα υποβάλουν στην ‘ένωση μεταφρασμένα σε μια από τις επίσημες γλώσσες της FIFA (ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ – ΙΣΠΑΝΙΚΑ) σε μορφή pdf.

Η ‘ένωση θα τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στην ε.π.ο. και το σωματείο υποχρεούται στην υποβολή στην ‘ένωση, της αίτησης μεταβολών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά (όπως γινόταν μέχρι τώρα), μόνον όταν έρθει η επίσημη έγκριση της FIFA.

Σημειώνουμε ότι πλέον δεν ισχύει ο κανονισμός του ερωτήματος στην ξένη ομοσπονδία που ίσχυε μέχρι τώρα και σας γνωρίζουμε ότι τα αναγραφόμενα στη ιστοσελίδα της ενώσεώς μας με τίτλο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ δεν ισχύουν πλέον για τους ανήλικους ποδοσφαιριστές, μετά από απόφαση της FIFA.