Διάψευση υπογραφής στην ανακοίνωση της Παναιτωλοακαρνανικής Κίνησης από τον Βασίλειο Γκρέκα

Κατηγορία: ΕΠΣΑ


 

Διάψευση υπογραφής στην ανακοίνωση της Παναιτωλοακαρνανικής Κίνησης από τον Βασίλειο Γκρέκα.

Εγώ ο Βασίλειος Γκρέκας δηλώνω ότι η ανακοίνωση της Παναιτωλοακαρνανικής Κίνησης που διατυπώθηκε στις Ιουνίου 2015, δεν με εκφράζει και δεν με αντιπροσωπεύει, έγινε χωρίς τη συγκατάθεσή μου, και χωρίς τη συνένεσή μου.

Οποιαδήποτε μελλοντική αναφορά του ονόματός μου και εμπλοκή σε επικοινωνιακά παιχνίδια θα με αναγκάσουν να κινηθώ νομικά προς κάθε εμπλεκόμενο.

 

                                                                     Βασίλειος Γκρέκας

                                                                         18/6/2015