Μέχρι Πέμπτη 30/7 οι υποβολές αιτήσεων αποδεσμεύσεων!

Κατηγορία: ΕΠΣΑ

 

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αποδεσμεύσεων

Σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις μεταβολών, που αφορούν αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών, θα πρέπει να κατατεθούν στην ‘Ενωση μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ημέρα κατά την οποία η αρμόδια υπηρεσία της ‘Ενωσης θα παραλαμβάνει  αιτήσεις μεταβολών ΜΟΝΟ από ώρες 09:00 έως 13:00 και 17.00 έως 19.00.