Οι Αιτωλοακαρνάνες Διαιτητές, Βοηθοί και Παρατηρητές για την αγωνιστικής περιόδου 2020-21

Κατηγορία: Διαιτησία

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοίνωσε τους πίνακες των Διαιτητών, Βοηθών Διαιτητών και Παρατηρητών της αγωνιστικής περιόδου 2020-21.

Αναλυτικά οι διαιτητές και οι παρατηρητές στις Εθνικές Κατηγορίες από την Αιτωλοακαρνανία:

1η Κατηγορία Βοηθοί : Καλαμπόκης Κωνσταντίνος, Κολοσιώνης Αθανάσιος, Κωσταράς Πολυχρόνης

1η Κατηγορία Παρατηρητές: Τάπραντζης Γεώργιος, Τεροβίτσας Βασίλειος

2η Κατηγορία Διαιτητές : Ματσούκας Μιχαήλ

2η Κατηγορία 2 Βοηθοί: Τσιλίκας Νικόλαος

2η Κατηγορία Παρατηρητές: Κωνσταντίνου Γεώργιος, Πάνου Γρηγόριος, Τομαράς Σπυρίδων

3η Κατηγορία Διαιτητές: Καζανάς Σπυρίδων, Τσοπλάκος Κωνσταντίνος

3η Κατηγορία Βοηθοί: Αλεξόπουλος Νικόλαος, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Γαλανόπουλος Γεώργιος, Καλυβόπουλος Σπυρίδων, Μπάκας Ιωάννης, Σούζας Κωνσταντίνος, Τάκος Χρήστος

3η Κατηγορία Παρατηρητές: Καψάλης Παναγιώτης, Στυλιαράς Δημήτριος