ΕΠΣ Αιτ/νιας: Οδηγία για Υποβολή Αιτήσεων Μεταβολών

Κατηγορία: ΕΠΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Υπενθυμίζουμε προς τα σωματεία μας, ότι στις νέες αιτήσεις μεταβολών, ως χρόνος λήξης του κάθε δελτίου θα αναγράφεται η 30/6 του έτους λήξης, όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει με το με αριθμ. πρωτ. 125/22-7-2021 έγγραφό μας.

Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στο πεδίο ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δ.Α.Ι. ΣΕ ΕΤΗ.

Αυτό ισχύει για όλους τους τύπους των μεταβολών που υποβάλλονται στην ‘Ενωση (μεταγραφές, επανεγγραφές, πρώτες εγγραφές, επανεκδόσεις, δελτία ορισμένου χρόνου).