Επιστροφή εγγύησης πρωταθλημάτων Junior's-Projunior's

Κατηγορία: ΕΠΣΑ


 

Παρακαλούμε τα σωματεία, τα οποία συμμετείχαν στα πρωταθλήματα junior’s και projunior’s, της Ενώσεώς μας περιόδου 2014-2015, όπως εντεταλμένος εκπρόσωπός τους, προσέλθει στα γραφεία της Ενώσεως, από την ΤΡΙΤΗ  9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από ώρα 09:00 έως 13:00, προσκομίζοντας γραμμάτιο εισπράξεως σφραγισμένο και υπογεγραμμένο νόμιμα, προκειμένου να επιστραφεί στα σωματεία η εγγύηση συμμετοχής στα παραπάνω πρωταθλήματα.